Generelt om NFF Kvalitetsklubb

Dalen Idrettslag © 2019

Generell info om Kvalitetsklubb

NFFs handlingsplan fokuserer på god kvalitet - i all aktivitet.

Som godkjent Kvalitetsklubb er det viktig for Dalen IL og følge opp

de retningslinjer som forbund og krets prioriterer i vår region.


Viktige dokumenter for Dalen IL Kvalitetsklubb finner du her


Et overodnet prinsipp er «klubben som sjef» - filosofien, der styret, ledere og trenere har klare rammer å forholde seg til i hverdagen.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen skal skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.


Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.


Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.


Dette er et målbart verktøy som gir vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.


Stiftet 27.12 1921

Aktivitetsplan 2019 »

Se kalender med viktige 

datoer og hendelser.

DIL-posten nr. 1/19 »

Les om våre aktiviteter

for sesongen 2019.

Sportsplan 2019-2021 »

Les klubbens styringsplan for all aktivitet i fotballgruppa.

Login til Min Idrett »

Her kan du administrere

ditt medlemskap.

Gå til NFF Dalen IL »

Her finner du informasjon

fra NFF Akershus.

S2S Treningsøkta.no »

Alle spillere og foresatte i

fotballgruppa har egen login.

Følg DILTEN på nett »

Vår maskot er på Facebook 

og heier på alle lag.

Se bildegalleriet her »

Her finner du bilder fra

klubbens aktiviteter.

Spillershopen online »

Kjøp overtrekk og annet

klubbtøy i egen nettbutikk

DIL online bibliotek »

Vi har et online arkiv som

du kan følge på nett.

Hva gjør jeg ved skade »

Les om fotballforsikringen 

og meld fra om skade her.

Siste resultater:

25. juni  J14 serie 2. div

Løvenstad - Dalen: 2-5


20. juni A-laget 7. div

Åkrene - Dalen : 1-2


20. juni G14 serie 4. div

Lørenskog - Dalen : 0-16