Generelt om medlemskap

Dalen Idrettslag © 2019

Generelt om medlemskap

Et idrettslag er en frivillig organisasjon som drives av medlemmene,

med Årsmøtet som Generalforsamling og øverste myndighet.   


Har du mottatt medlemskontingent så betyr dette at du eller dine barn står som registrert medlem, med de rettigheter og plikter som følger av vedtektene. Du plikter selv å sette deg inn i dette.


Alle aktive utøvere, trenere og ledere plikter å være medlem av klubben, og utmelding skal skje skriftlig.

Dette er viktig informasjon om ditt medlemskap:


Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter og egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. Slike avgifter fastsettes av til en hver tids sittende styre.


Kontingenten er overordnet all aktivitet. Den går i sin helhet til klubben, mens f.eks. treningsavgift går til laget / særidretten

dersom ikke styret bestemmer noe annet.


Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. Dette betyr at du må betale før du kan delta i aktivitet eller tilbud om trening eller konkurranse. Men du kan selvfølgelig være medlem uten å delta i noen særidrett. Medlemskapet gjelder inntil du selv sier det opp.


Som medlem plikter du å overholde NIFs og tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.


Du finner mer informasjon på NIF sine sider her.


Har du spørsmål til klubben anbefaler vi at du benytter skjema

nedenfor, slik at din sak kommer til riktig sted. Husk at vi er

et lite idrettslag drevet av frivillige, så det kan ta litt tid

før du får svar.

 
 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse, med rett i underkant 2.100.000 medlemskap fordelt på ca 11 000 idrettslag.


NIFs visjon er: Idrettsglede for alle

Stiftet 27.12 1921

Aktivitetsplan 2019 »

Se kalender med viktige 

datoer og hendelser.

DIL-posten nr. 1/19 »

Les om våre aktiviteter

for sesongen 2019.

Kampoppsett Minicup »

Her finner du alle kamper

for cupen 2. april 2019

Login til Min Idrett »

Her kan du administrere

ditt medlemskap.

Gå til NFF Dalen IL »

Her finner du informasjon

fra NFF Akershus.

S2S Treningsøkta.no »

Alle spillere og foresatte i

fotballgruppa har egen login.

Følg DILTEN på nett »

Vår maskot er på Facebook 

og heier på alle lag.

Se bildegalleriet her »

Her finner du bilder fra

klubbens aktiviteter.

Spillershopen online »

Kjøp overtrekk og annet

klubbtøy i egen nettbutikk

DIL online bibliotek »

Vi har et online arkiv som

du kan følge på nett.

Hva gjør jeg ved skade »

Les om fotballforsikringen 

og meld fra om skade her.

Siste resultater:

19. mai A-lag damer 7er

Skjetten - Dalen : 4-2


16. mai G13 serie 4 div.

Dalen - Feiring : 13-0


15. mai J14 serie 2. div

Dalen - Bjerke : 1-2