Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Banestatus: ÅPEN

Banetid og Baneutleie

Smittesporing

Støtt Dalen IL?

Ved en skade

Smitteverntiltak mot covid-19

Æresmedlemmer og hederspriser

Det er styrets årsmøte som fastsetter regler og statutter foræresmedlemmer og hederspriser. Gjeldende retningslinjer blesist vedtatt på årsmøtet 11. februar 2015.

Dersom du er kjent med andre hederstildelinger i klubbens historie vil vi gjerne høre fra deg.

Send innspill til [email protected]

Bestemmelser for å utnevnelser

Liste over æresmedlemmer

Æresmedlem nr. 1 (2016): Per Mathisen

Æresmedlem nr. 2 (2018): John Arild Løken

Geir og Morten fra Noen-utvalget med Hedersprisen 2019

Liste over hederspriser

2019: Morten B. Karlsen og Geir Bjørnsveen

2018: Rune N. Gundersen og Børre Olsen

2017: Per Aas

2016: Lisbeth Sørensen

2015: Familien Flinterud Karlsen

2014: Ivar Kinn

2004: Ann Christin og Leif Eriksen

2001: Jeanette Eriksen

2000: Helge Watterud

1999: Pensjonistgjengen på Dalheim

1997: Per Øyvind Sundby

1996: Kjetil Bakke

1995: Jan Erik Fergestad og Jack Martinsen

1992: Arnfinn Opsand

1991: Arne Utsigt

1990: Terje og Torill Bakke

1989: John Arild Løken

1988: Hans Magne Opsahl

1987: Ayna og Per Mathisen

1986: Thorleif Ruud

0