Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Banestatus: ÅPEN

Banetid og Baneutleie

Smittesporing

Støtt Dalen IL?

Ved en skade

Smitteverntiltak mot covid-19

Innmelding av støttemedlem

Med støttemedlemskap vil du støtte alle bar og ungdom som vil drive idrett i en frivillig organisasjon, støtte klubben slik at vi kan være med å dannet et godt miljø blandt våre barn, barnebarn, tantebarn, etc. her i bygda.

Du har samme rettigheter og plikter som ordinær medlemmer

Pris:

Enkeltstøttemedlemskap - 300.-

Familiestøttemedlemskap - 400.-

Familiemedlemskap gjelder alle i husstanden som har samme adresse / bopel.

Hvilket medlemskap ønsker du?*
Hvis klubben hadde trengt din hjelp i fremtiden, er det noe av dette du kunne hjelpe klubben med?*
Du kan gjøre flere valg. Husk at det er frivillig. Det er viktig for oss å vite hva våre medlemmer ønsker.
Jeg er inneforstått med
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Meldingen din er sendt.
Hos oss kan du kan forvente å møte frivillig ledere, trenere og tillitsvalgte som tar deg og dine innspill på alvor. Alle treningsledere foreviser politiattest og treningsarbeidet drives etter idrettens barnerettigheter. Du kan selv være med å påvirke utviklingen i idrettslaget under årsmøtet i februar. Alle spillere, dommere, ledere og tillitsvalgte i klubben må ha aktivt medlemskap (hjemlet i vedtekter § 4), i henhold til NFF`s lover.

Det er viktig for barn og ungdom å holde seg aktive

0