Dokumenter for Årsmøtet

Dalen Idrettslag © 2020

Dokumenter for Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal i henhold til NIF`s lov avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dalen IL gjennomfører normalt sitt årsmøte i siste halvdel av februar. 


Årsmøtet innkalles av styret med minimum 1 måneds varsel, normalt via klubbens nettside og e-post via klubbens medlemssystem. For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Informasjon om øvrige bestemmelser for årsmøtet finner du i Vedtektene.


Saker til årsmøtet skal normalt sendes til: post@dalenil.no


Innspill til valgkomiteen skal sendes til: valg@dalenil.no

Neste årsmøte gjennomføres i februar 2021


Innkalling og saksdokumenter legges ut senest 4 uker i forkant.

Stiftet 27.12 1921

Slik kan du støtte oss »

Det er mange måter å
støtte idrettslaget på. 


Indre Akershus Blad »

Følg mediadekningen

av Dalen IL her.

Sportsplan 2019-2021 »

Les klubbens styringsplan for all aktivitet i fotballgruppa.

Login til Min Idrett »

Her kan du administrere

ditt medlemskap.

Gå til NFF Dalen IL »

Her finner du informasjon

fra NFF Akershus.

S2S Treningsøkta.no »

Alle spillere og foresatte i

fotballgruppa har egen login.

Banestatus Dalheim »

Se status for banen

gjennom vinteren her

Se bildegalleriet her »

Her finner du bilder fra

klubbens aktiviteter.

Spillershopen online »

Kjøp overtrekk og annet

klubbtøy i egen nettbutikk

Informasjon 1. trinn »

Tilbud om fotball for gutter og jenter født 2013.  

Hva gjør jeg ved skade »

Les om fotballforsikringen 

og meld fra om skade her.

SiteLock