Generelt om NFF Kvalitetsklubb

Dalen Idrettslag © 2020

Generell info om Kvalitetsklubb

NFFs handlingsplan fokuserer på god kvalitet - i all aktivitet.

Som godkjent Kvalitetsklubb er det viktig for Dalen IL og følge opp

de retningslinjer som forbund og krets prioriterer i vår region.


Viktige dokumenter for Dalen IL Kvalitetsklubb finner du her


Et overodnet prinsipp er «klubben som sjef» - filosofien, der styret, ledere og trenere har klare rammer å forholde seg til i hverdagen.

I kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen skal skje nær aktiviteten, med et sterkt eierforhold til arbeidet som gjøres. Slik bygges kontinuitet og kultur.


Kriteriesettene skal være oppnåelige og det er lagt opp til progresjon. Alle kriteriene får et naturlig tillegg på neste nivå som klubbene må levere for å bli løftet videre i programmet.


Dette vil øke kontinuitet hos klubblederne, legge til rette for frivilligheten og sikre trygge omgivelser i barn og unges aktivitet. Hovedkriteriene har sitt utspring i Handlingsplanen og er konsentrert rundt krav til kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.  Det utvikles i tillegg holdningsskapende kampanjer for både foreldre, trenere og spillere.


Dette er et målbart verktøy som gir vår klubbaktivitet et merkbart kvalitetsløft. Kvalitetsklubb er også et produkt av en større erfaringsutveksling med andre store fotballnasjoner.


Stiftet 27.12 1921

Slik kan du støtte oss »

Det er mange måter å
støtte idrettslaget på. 


Indre Akershus Blad »

Følg mediadekningen

av Dalen IL her.

Sportsplan 2019-2021 »

Les klubbens styringsplan for all aktivitet i fotballgruppa.

Login til Min Idrett »

Her kan du administrere

ditt medlemskap.

Gå til NFF Dalen IL »

Her finner du informasjon

fra NFF Akershus.

S2S Treningsøkta.no »

Alle spillere og foresatte i

fotballgruppa har egen login.

Banestatus Dalheim »

Se status for banen

gjennom vinteren her

Se bildegalleriet her »

Her finner du bilder fra

klubbens aktiviteter.

Spillershopen online »

Kjøp overtrekk og annet

klubbtøy i egen nettbutikk

Informasjon 1. trinn »

Tilbud om fotball for gutter og jenter født 2013.  

Hva gjør jeg ved skade »

Les om fotballforsikringen 

og meld fra om skade her.

SiteLock