Sportslig utvalg

Dalen Idrettslag © 2020

Sportslig utvalg

Denne gruppa velges av Styret, og er et samarbeidsutvalg med ansvar for idrettslagets faglige utvikling og Sportsplan. Gruppa samles normalt to ganger pr år (vår og høst), eller ved behov. 

Disse sitter i utvalget (ikke endenlig fastsatt for 2020):


Sportslig leder: 

Representant for barnefotballen: Ivar Kinn

Representant for ungdomsfotballen: Sindre Sørensen

Representant for jentefotballen: Christina Eriksen

Representant for dommer og senior: 


Saker til sportslig utvalg kan sendes: sportsligleder@dalenil.no 

Hvilke saker jobber sportslig utvalg med?

Sportslig utvalg skal legge premissene for det idrettsfaglige satsningen i fotballgruppa, og bidra til å skape forståelse for de prioriteringer som gjøres rundt lagsammensetning, trening og kamp. Utvalget er også et rådgivende organ ovenfor styret.


Eksempler på oppgaver for Sportslig utvalg:


- Bidra til utarbeidelse og oppfølging av klubbens Sportsplan.

- Bidra til kompetanseutvikling for lag og trenere.

- Bidra til godt samarbeid mellom lag og dommere.

- Bidra under klubbens Fair Play tiltak.

- Gjennomføre trenerforum 1 til 2 pr år.

- Holde kontakt med KA Trenerutvikler i krets.

- Gi råd til styret om den sportslige satsningen.

- Gjennomgå og vurdere eventuelle brudd på Sportsplanen.

- Avgjøre saker som omhandler differensiering og hospitering

  dersom lagene trenger bistand til dette.

Barnefotballen er en hovedprioritet

Sportslig utvalg skal som en hovedoppgave bidra til utvikling

av barnefotballen og jentefotballen. Dette innebærer å være en rådgiver for klubbens trenere, og motivere disse til å gå på

kurs under Grasrottrener programmet.


Klubbens trenere må også på selvstendig grunnlag evaluere sin egen

innsats opp mot klubbens sportsplan, og inkludere barna i de valg som gjøres rundt treningsprogrammet.


Klubben anbefaler alle sine trenere å bruke Kvalitetssjekken

for barnefotballen som en mal for evaluering i eget lag.


Last ned kvalitetssjekken her

Trenere som trenger råd og veiledning oppfordres til å ta kontakt

med sportslig utvalg, eller fremme saker til trenerforumet.


NFF Akershus har også en egen trenerutvikler som kan bidra med

tiltak ovenfor klubb og lag. Sportslig utvalg skal årlig vurdere om det er behov for nye kompetansetiltak i klubben der krets kan involveres.


Les mer om KA Trenerutikler i Akershus her

Stiftet 27.12 1921

Slik kan du støtte oss »

Det er mange måter å
støtte idrettslaget på. 


Indre Akershus Blad »

Følg mediadekningen

av Dalen IL her.

Sportsplan 2019-2021 »

Les klubbens styringsplan for all aktivitet i fotballgruppa.

Login til Min Idrett »

Her kan du administrere

ditt medlemskap.

Gå til NFF Dalen IL »

Her finner du informasjon

fra NFF Akershus.

S2S Treningsøkta.no »

Alle spillere og foresatte i

fotballgruppa har egen login.

Banestatus Dalheim »

Se status for banen

gjennom vinteren her

Se bildegalleriet her »

Her finner du bilder fra

klubbens aktiviteter.

Spillershopen online »

Kjøp overtrekk og annet

klubbtøy i egen nettbutikk

Informasjon 1. trinn »

Tilbud om fotball for gutter og jenter født 2013.  

Hva gjør jeg ved skade »

Les om fotballforsikringen 

og meld fra om skade her.

SiteLock