Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Banestatus: ÅPEN

Banetid og Baneutleie

Smittesporing

Støtt Dalen IL?

Ved en skade

Smitteverntiltak mot covid-19

Kom i kontakt med oss :)

Styreleder

Evelyn Lindheim-Eriksen

Tlf: 41655570

e-post


Ansvarsomåder

- Hovedkontakt med NFF, NIF og idrettskrets

- Hovedkontakt med "noen"-utvalget

- Kvalitetsklubbansvarlig

- Hjemmesideansvarlig

- Rekruteringsansvarlig

Nestleder

Lars Tore Fredriksen

Tlf 91853186

e-post


Ansvarsområder

- Økonomisk søkeansvarlig

- Sponsoransvarlig

- Innteksdugnadansvarlig

- Hovedkontakt til Bidragsytere/medlemsfordeler

Kasserer

Tonje Skullerud

Tlf: 98650597

e-post


Ansvarsområder

- Ansvar for fakturering

- Hovedkontakt til banken

- Hovedkontakt til regnskapsfører 

og revisor

- Hovedansvar for medlemsrapportering

Sekretær

Ole Jakob Skovli

Tlf: 

e-post


Styremedlem

Ansvarsområder

- Fører referat og protokoll fra styremøter

- Medlemsregistrering ansvarlig

- Nøkkelansvarlig

- Politiatestansvarlig

Styremedlem

Jarle Lurud 

Tlf: 99281706Ansvarsområder

- Rekruteringsansvarlig

- Utdanningshovedkontakt

- Ansvarlig for banedisponering

- Politiattest ansvarlig

Styremedlem

Nina B. Johansen

Tlf: 91731572Ansvarsområder

- Arrangementansvarlig

- Barneidrettsansvarlig

- Fair Play - ansvarlig

Styremedlem

Lisa Frödin

Tlf: 46414742


Ansvarsområder

- Ideebankansvarlig

- Materialforvalter

- Primærkontakt til kioskansvarlig

- Festkomite hovedansvarlig

Sportsligleder

Bjørn Schwensen

Tlf: 41002238

e-post


Styremedlem 

Ansvarsområder

- Fiksansvarlig

- Treneransvalig og dommeransvarlig

- Overgansansvarlig

- Spillerutvikler ansvarlig. 

Leder av valgkomiteen

June Sussan Bjerknes

Tlf: 93011305

Kontrollkomite

Ivar Kinn tlf. 92012708

Thomas Sagen tlf. 90063604

Børre Olsen tlf. 95046766

Dugnadsgruppen for anlegg

Leder Hans Gunnar Slæipnes

Frivillig gruppe

[email protected]

Dil-posten

Redaksjon
Kioskansvarlig

Thomas Skullerud

[email protected]

Webansvarlig 

Evelyn Lindheim-Eriksen

Kontaktinformasjon

Fotball

Allidrett

Fitness

Innebandy

Adresse

Dalen Idrettslag

Kinnveien 82, 1903 Gan

Tlf.: 41655570

[email protected]

Faktura til Dalen IL kan sendes til [email protected]

Org.nr: 984 439 539

Bankgiro: 1140 69 41134

Vipps til klubbkonto: 22583

Dalheim har Storesal, Lillesal, Peisestue og fullt utstyrt kjøkken med kjølerom. Det kan dekkes til ca. 120 personer i Storesalen og ca. 30 personer i Lillesalen. I Peisestuen er det plass til 40 personer.

Klubbhuset

0