Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Banestatus: ÅPEN

Banetid og Baneutleie

Smittesporing

Støtt Dalen IL?

Ved en skade

Smitteverntiltak mot covid-19

Styremeøte og utvalg

Det er stort fokus på åpenhet i norsk idrett, og som en åpen og inkluderende klubb ønsker Dalen IL og bidra til at flest mulig har

tilgang til de prosesser og beslutninger som gjøres i styret. Generelle dokumenter og regler for idretteslaget finner du her.

16. oktober 2018 vedtok styret at alle referater fra møter og utvalg skal gjøres tilgjengelig på klubbens nettsider. Av hensyn til personvern vil eventuelle saker som omhandler personalia eller andre sensitive forhold bli sladdet.

Vedtaket gjelder fra møte 9-2018.

Styremeøter 2020

17. August 2020

7. September 2020

5 Oktober 2020

23. November

Vi har en del arbeidmøter utenom styremøtene

2021

2020

2019​

Referat fra styremøte 8. oktober 2019

2018

0